Bảng Xếp Hạng Nạp HPcoin

Xếp Hạng Thành Viên Tổng Nạp Vị Trí
1 lam******** 7.800.000hpCoin
2 tru******** 2.450.000hpCoin
3 lam******** 1.800.000hpCoin
4 duy******** 950.000hpCoin
5 rol******** 900.000hpCoin
6 lam******** 800.000hpCoin
7 tie******** 700.000hpCoin
8 kha******** 665.000hpCoin
9 Bap******** 600.000hpCoin
10 Tr******** 550.000hpCoin